česky
english

>>Mapy>Budoucí projekty

1 |   Druzcovský les | Česká republika
Velmi pěkný rychlý les v nadmořské výšce 400-600m na jihozápadním úpatí Ještědu mezi Hořeními Pasekami, Druzcovem a Janovým Dolem. V severovýchodní části směrem do svahu Ještědského hřebene se nacházejí kamenitá místa s balvany. Prostor je však zajímavý především svojí porostovou rozmanitostí. Najdeme zde rozsáhlé oblasti s břízami a borovicemi, s borůvčím, typické spíše pro lesy v okolí Doks a Nového Boru, stejně tak pasáže se smrkovým lesem horského typu charakteristické pro Ještědský hřeben, okořeněné staletými solitérními buky. Osu prostoru tvoří plochý hřeben, který je na okrajích zajímavě členěn množstvím nepravidelných údolíček.

2 |   Ještědský hřeben | Česká republika
V delším časovém horizontu uvažuji o velké mapě táhnoucí se po obou svazích Ještědského hřebene od Rašovky po sedlo Výpřež, případně i dál. Nádherné porstředí divokého horského lesa nabízí technické pasáže se skalami na hřebeni, stejně jako četně plošiny, bažinky a solitérní skaliska na obou stranách svahu. Rozsáhlý prostor nabízí i zajímavé níže položené partie s množstvím bažinek a vegetačních detailů. Naprostou lahůdkou jsou pak vrcholová suťoviska přímo pod Ještědem. Kontinuita prostoru podstatná pro OB je naručená systémem sjezdovek. Hřeben představuje značné převýšení, ale pro závod na klasické trati skýtá zajímavé možnosti volby, které se osvědčily např. při pořádání CISMu 2003. Atraktivní horský les má potenciál pro uspořádání víkendového dvojzávodu M-ČR na klasické trati.
Určitý problém představuje ochrana přírody, ale umožnění jednorázové OB akce je dle mého názoru otázkou jednání. Prohánějící se endura na lesních pěšinkách přímo v srdci přírodního parku Ještěd zjevně nikomu nevadí.


For a long time I am interested in mapping in Spain, which is beatiful country, or everywhere in the south, especially during autumn and winter months. Winter time in middle Europe is not my favorite.
I have never been mapping in Great Britain or in Scandinavia. My plans for the mapping in Alaska break down. Is it ever come?